A A A

O stowarzyszeniu

 

Informacje o Stowarzyszeniu Węgorzewskie Bractwo Wodniaków

 

  • Węgorzewskie Bractwo Wodniaków z siedzibą: 11-600 Węgorzewo, ul. Kraszewskiego 40A w swojej działalności skupia sie na:
  • wspieraniu działalności Klubu Morskiego LOK i innych organizacji działających na rzecz wychowania patriotycznego
  • organizacji imprez wodniaków, szkoleń młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa żeglugi
  • programach pomocy osobom niepełnosprawnym, oraz profilaktyki i pomocy w rozwiązywaniu problemów patologii społecznych

 

Węgorzewskie Bractwo Wodniaków jest zarejestrowane w KRS pod nr 379919 działalność rozpoczęło zebraniem założycielskim dnia 10 stycznia 2011. Wszystkie świadczenia wynikające z realizacji zadań stowarzyszenia, koszty realizacji, koszty administracyjne, traktuje się jako koszty działalności statutowej.